Candidatură CJE Galați – departament „Cultură, educație și programe școlare”